DADES DEL TITULAR

PERE PASCUAL I MUSTÉ, titular de PEREPASCUAL.CAT, en compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posa a disposició dels seus clients, les seves dades identificatives

NOM DOMINI: PEREPASCUAL.CAT
DENOMINACIÓ SOCIAL: PERE PASCUAL I MUSTÉ
DOMICILI:  08800, VILANOVA I LA GELTRÚ.
EMAIL:pepasmu@perepascual.cat

POLÍTICA GENERAL DE PRIVACITAT

 • Responsable: PERE PASCUAL I MUSTÉ en qualitat de propietari del web: PEREPASCUAL.CAT
  En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal de:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per PERE PASCUAL I MUSTÉ i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
  • Oferir el servei sol·licitat
  • Realitzar la facturació del mateix.

  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en PERE PASCUAL I MUSTÉ estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

  Aquesta política és permanent accessible i podrà actualitzar-se en qualsevol moment, bé per un canvi de normativa o per la configuració dels serveis o tipus de negoci desenvolupat.

  Per aquest motiu PERE PASCUAL I MUSTÉ es compromet a no compartir les seves dades personals amb tercers; ens prenem seriosament i de forma estricta la seva privacitat. PERE PASCUAL I MUSTÉ, com a responsable de l’tractament de les seves dades, té el deure d’informar dels següents termes:

  PERE PASCUAL I MUSTÉ, com a Responsable tracta les dades de forma lícita; únicament tracta les dades que considera adequades i no excessives en relació amb el servei determinat, i no utilitza per a fins incompatibles amb aquelles per a les dades que han estat recollides.

  En cas de ser facilitades per l’usuari dades de contacte personals de terceres persones, aquest es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula, informant-los, amb caràcter previ a la comunicació a PERE PASCUAL I MUSTÉ, de tots els aspectes recollits en la mateixa, especialment l’existència d’el fitxer, les finalitats de l’tractament i la possibilitat d’exercici de drets. En cas de no ser comunicada, l’usuari es compromet a deixar indemne PERE PASCUAL I MUSTÉ, per qualsevol dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre que pogués derivar de la falta de comunicació d’aquesta clàusula als titulars de les dades facilitades per l’usuari.

  PERE PASCUAL I MUSTÉ informa l’usuari del seu dret a consentir o rebutjar la cessió de les dades de caràcter personal a tercers. En aquest sentit, i llevat de manifestació expressa en contra per l’usuari, s’entendrà que aquest autoritza expressament la cessió de les dades contingudes en el fitxer automatitzat o no a què fa referència aquesta estipulació, als proveïdors que col·laboren amb PERE PASCUAL I MUSTÉ a la contractació del / s servei / s. Aquesta cessió només podrà tenir com a finalitat el possibilitar la realització per part de tals proveïdors de l’oferiment dels serveis oferts per PERE PASCUAL I MUSTÉ.

  Per accedir al web de PERE PASCUAL I MUSTÉ, no cal aportar cap dada. PERE PASCUAL I MUSTÉ no tracta dades de menors d’edat en cap cas, ja que únicament es permet el registre i contractació de serveis a persones majors d’edat amb capacitat per actuar en el tràfic jurídic

  PERE PASCUAL I MUSTÉ ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, así¬ com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

  PERE PASCUAL I MUSTÉ està obligat a el secret professional respecte de les dades de caràcter personal i a l’deure de guardar-los, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar la relació amb el client.

  Aquestes dades únicament seran tractats pels empleats que tinguin necessitat d’accedir per dur a terme les seves funcions en relació amb els serveis. PERE PASCUAL I MUSTÉ
  donarà a conèixer i exigirà a el personal de la seva empresa el compliment de les obligacions contingudes en aquest contracte i advertirà a aquests empleats de l’caràcter confidencial de la informació i de la seva responsabilitat en cas de divulgar-la. Les dades comunicades a
  PERE PASCUAL I MUSTÉ són obligatoris i hauran de ser adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir a el servei per als que eren sol·licitats. Els titulars d’aquestes dades podran exercir el:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades ia la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

  En qualsevol moment de conformitat amb els termes que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment de conformitat amb els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació a el departament d’administració a l’email: info@noes.net

  Els usuaris consenten el tractament de les seves dades mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat a l’registrar-se com usuari de PERE PASCUAL I MUSTÉ

  Si en algun cas PERE PASCUAL I MUSTÉ pogués tenir accés a les dades, es compromet a no aplicar, utilitzar, o revelar les dades tractades amb fins diferents dels que es deriven de l’contracte principal
  PERE PASCUAL I MUSTÉ tractarà les dades per executar els serveis contractats per compte de la persona contractant en atenció a les instruccions que li indiqui, els utilitzarà per finalitats diferents de les acordades en el contracte principal.

  El titular