DADES DEL TITULAR

PERE PASCUAL I MUSTÉ, titular de PEREPASCUAL.CAT, en compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posa a disposició dels seus clients, les seves dades identificatives

NOM DOMINI: PEREPASCUAL.CAT
DENOMINACIÓ SOCIAL: PERE PASCUAL I MUSTÉ
DOMICILI:  08800, VILANOVA I LA GELTRÚ.
EMAIL:pepasmu@perepascual.cat

AVÍS LEGAL

El present lloc “web” ha estat dissenyat per PERE PASCUAL I MUSTÉ, per a donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els Usuaris a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts.

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom/s de domini latevaassegurança.cat assumeixen i es comprometen a respectar.

Sr. PERE PASCUAL I MUSTÉ (en endavant EL TITULAR) , qui actua com Corredor d’Assegurances amb àmbit d’operació en tot el territori nacional, inscrit en el Registre Especial de Mediadors d’assegurances, Corredors de reassegurances i els seus Alts Càrrecs, de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (entitat encarregada de supervisar la nostra activitat), regulat en l’art. 52 de la llei 26/2006 del Ministeri d’Economia i Hisenda amb clau d’inscripció (______). En la pàgina Web de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, podràs comprovar la vigència de l’autorització administrativa per a actuar com a corredor d’Assegurances.
La legislació bàsica que regula l’activitat és la Llei 26/2006, de 17 de Juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.
latevaassegurança.cat té concertat una assegurança de Responsabilitat civil conforme a l’article 27. e) de la Llei 26/2006 de Mediació d’assegurances i reassegurances privades, així mateix t’informem que latevaassegurança.cat no ostenta directa o indirectament participació en el capital social d’entitats asseguradores, tampoc cap entitat asseguradora ostenta cap participació en latevaassegurança.cat. Com a mediador independent, latevaassegurança.cat es compromet a:
– Informar sobre les condicions del contracte i vetllar per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d’efectes.
– Facilitar, durant la vigència del contracte d’assegurança, al prenedor, a l’assegurat i al beneficiari de l’assegurança la informació que reclamin sobre qualsevol de les clàusules de la pòlissa i, en cas de sinistre, es compromet a prestar-los la seva assistència i assessorament.
D’aquesta manera, i amb l’objectiu de facilitar la teva elecció, latevaassegurança.cat et proporciona un resum de les cobertures i condicions dels contractes que puguis subscriure, t’ofereix assessorament personalitzat, agrupa homogèniament els productes per a facilitar la seva comparació i inclou una valoració tècnica per a facilitar l’elecció del producte buscat.
Mitjançant la millor oferta de productes, continguts, serveis i assessorament, els usuaris poden comparar, cotitzar i contractar de manera interactiva i on-line productes d’assegurances de diferents entitats asseguradores.

En tota l’operativa de *latevaassegurança.. *cat s’ha prestat especial atenció al tractament de les dades que ens facilitis, a fi d’aconseguir la seva privacitat i confidencialitat, i que s’operarà en sistemes informàtics que compten amb els més alts nivells de seguretat.

“Pàgina” Domini/s latevaassegurança.cat que es posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.

“Usuari” Persona física o jurídica que utilitza o navega per la Pàgina.

“Contingut” Són les pàgines que conformen la totalitat del domini, les quals conformen la informació i els serveis que EL TITULAR posa a la disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, dissenyo gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.

Web” Paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML, ASP, o similar, i mecanismes de programació com ara *java, *javascript, *PHP, o uns altres, etc… En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.

“Enllaços, Links, Vincles, etc..” Tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.

“Cookies” Mig tècnic per a la traçabilitat i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari.

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’Usuari, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.
Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada pel TITULAR pot ser diferent a cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, EL TITULAR facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet pel TITULAR o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel TITULAR, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de qualsevol forma, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita del TITULAR, que és responsable dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

– Suprimir, manipular o de qualsevol forma, alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir-los Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat en les pàgines Web on es trobin els mateixos o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte, sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

EL TITULAR no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina o als seus Continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, EL TITULAR no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que tinguin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

EL TITULAR exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.
La funció dels links, enllaços, etc., que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Això no constitueix suggeriment ni cap recomanació.
EL TITULAR no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament, utilitat o resultat dels *Hiperenlaces, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys causats a l’Usuari per qualsevol d’aquests motius.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part del TITULAR de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Per tant, EL TITULAR no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

EL TITULAR exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina – La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.
En la present pàgina Web pot haver-hi publicitat de tercers i/o links que faciliten l’enllaç a pàgines Web de tercers – EL TITULAR en tots aquests casos no és responsable els serveis que aquests tercers ofereixin, ni de les condicions particulars o generals que requereixin, ni dels continguts de les pàgines Web als quals s’accedeixi per mitjà dels enllaços establerts.

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida – EL TITULAR, no obstant això, podrà donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment.

Part del lloc “web” pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat – Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc “web” compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable – ALBERT *PARÉS I GONZÀLEZ no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest lloc “web” poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@tusegurocanario.com.

Drets de propietat intel·lectual i industrial són tots els drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d’explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d’ús, així com tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial, inclosos en tots dos casos la facultat de sol·licitar els registres i inscripcions oportuns per a l’obtenció o protecció d’aquests drets (d’ara endavant, els “Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial”).
Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o *descompilación.

Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina Web, són marques registrades o propietat de PERE PASCUAL I MUSTÉ, o de tercers – No està permès l’ús de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment d’aquest.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers seran respectats per l’usuari, el qual serà l’únic responsable d’ús que faci d’aquests.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb legislació espanyola.

Durant la navegació a través de la WEB és possible sé que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis web disposats a aquest efecte o per correu electrònic – Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto d’aquests.

D’aquesta forma, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat dels formularis web o correu electrònic, sent comú a tots ells el responsable del fitxer: PERE PASCUAL I MUSTÉ.

Menors d’edat:
En el supòsit que alguns dels serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, EL TITULAR sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament automatitzat de les dades.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades:
L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se EL TITULAR de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema – Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats – L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció – EL TITULAR no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació – EL TITULAR es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a tal informació – S’exonera al TITULAR de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel TITULAR sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça de correu electrònic: info@tusegurocanario.com, o bé per correu ordinari dirigit a ALBERT *PARÉS I GONZÀLEZ *Ref – Protecció de Dades amb domicili en Plaza de la Candelaria 28, Edifici *Olympo 3° Pis Oficina 304 38003 S/C de Tenerife – Per a exercir aquests drets i en compliment Llei orgànica de Protecció de Dades, és necessari que acreditis la teva personalitat enfront del TITULAR mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre document d’identitat vàlid en Dret.

Mesures de seguretat:
EL TITULAR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades – EL TITULAR no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes al TITULAR; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesaments de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del TITULAR – No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment:
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part del TITULAR, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals – Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

En virtut del que es disposa en l’article 10 de la Llei 22/2007, d’11 de juliol, de Comercialització a distància de Serveis Financers destinats als Consumidors, disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals per a desistir del contracte d’assegurança que hagués pogut contractar, sense necessitat d’indicar els motius del desistiment i sense cap penalització, sempre que no hagi esdevingut el fet danyós objecte de cobertura – Aquest termini es començarà a comptar des de la data de celebració del contracte o des del dia en què rebi les condicions contractuals i altra informació exigida legalment.
Aquest termini de desistiment serà de

trenta (30) dies naturals en cas que el contracte celebrat tingui per objecte una assegurança de vida d’una durada superior a sis mesos – A partir de la data en què es comuniqui el dret de desistiment, cessarà la cobertura del risc per part de l’assegurador i el prenedor de l’assegurança tindrà dret a la devolució de la prima que hagués pagat, excepte la part corresponent al període de temps en què el contracte hagués tingut vigència.
El dret de desistiment no serà aplicable a aquells contractes d’assegurança subscrits per a donar compliment a una obligació d’assegurament del prenedor.

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten a “l’Agència Catalana del Consum”. , renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

L’Avís Legal es regeix per la llei espanyola.